Kompatibilita dílů

AUDI  Bentlrey  BMW  Citroen  Dacia  Fiat  Ford  Hyundai 

Jeep  KIA  Lancia  Mazda  Mini  Mitsubishi  Nissan  Opel  

Peugeot Porsche  Renault  Seat  Škoda  Volkswagen  Toyota  Volvo

 

Na výše uvedené značky vozidel umíme rozkódovat VIN vozidla a podle originálních čísel výrobce vozidla zkontrolovat správnost vybraného dílu. Pokud si nejste jisti s výběrem dílu, tak nám VIN zašlete a my Vám správné díly vybereme.

Také nám VIN můžete připsat do objednávky, tam je pro Vás připravené speciální políčko.

Bohužel, někdy ani podle VIN není výrobce schopen na 100% určit správný díl. K jeho správné identifikaci může dojít až po jeho demontáži.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Obecně o VIN:

VIN (Vehicle identification number – Identifikační číslo vozidla) je mezinárodně jednoznačný identifikátor motorových vozidel, zpravidla vyražený na štítku trvale připevněném ke karoserii vozu nebo vyražený do karosérie samotné. Ražení VIN se obvykle provádí předformovanými raznicemi až po lakování karosérie, umístěno bývá většinou na obtížně dostupné a záměnné části nosného skeletu, u modernějších vozů je často vyraženo na několika místech, kromě základního umístění také v průhledu stínícího lemu předního okna i na dalších, nezveřejňovaných místech. Číslo je tvořeno 17 písmeny a číslicemi, jeho formát je od roku 1983 určen normou (ISO 3779:1983). V Severní Americe je přidělování čísel oproti normě ještě upřesněno, takže tam VIN nese dodatečné informace.

V kódu se používají číslice a znaky anglické abecedy kromě písmen I, O a Q, u kterých by hrozila záměna s číslicemi 0 a 1.


Kód výrobce


První tři znaky se označují jako WMI (World Manufacturer Identifier, Světový kód výrobce) a popisují výrobce vozidla. Kódy jsou jednoznačně přiděleny všem světovým výrobcům. U malosériových výrobců (do 500 aut ročně) se jako třetí znak používá 9 a další tři znaky kódu výrobce jsou umístěny na pozicích 13, 14 a 15. Velkým výrobcům je naopak přiděleno několik kódů, někteří z nich třetím znakem rozlišují např. druh vozu (autobus, nákladní automobil), část firmy apod. Tato část je jedinou opravdu striktně povinnou částí kódu.


První znak určuje region, ve kterém výrobce působí, druhý znak pak upřesňuje stát:

WMI Region Některé státy
A–H Afrika     AA–AH = Jihoafrická republika
J–R Asie     J = Japonsko
KL–KR = Jižní Korea
L = Čína
S–Z Evropa     SA–SM = Spojené království
SN–ST, W = Německo
SU–SZ = Polsko
TA–TH = Švýcarsko
TJ–TP = Česko
TR–TV = Maďarsko
VA–VE = Rakousko
VF–VR = Francie
VS–VW = Španělsko
VX–V2 = Jugoslávie
XS–XW = Sovětský svaz
X3–X0 = Rusko
YA–YE = Belgie
YF–YK = Finsko
YS–YW = Švédsko
ZA–ZR = Itálie
1–5 Severní Amerika   
1, 4, 5 = USA
2 = Kanada
3 = Mexiko
6–7 Austrálie a Oceánie 
6A–6W = Austrálie
7A–7E = Nový Zéland
8–0 Jižní Amerika 
9A–9E, 93–99 = Brazílie


Z českých výrobců používá Škoda Auto kód TMB, Iveco Czech Republic (dříve Karosa) kód TMK, Tatra kód TMT.


Znaky na pozicích 4–9 se označují jako VDS (Vehicle Descriptor Section, Popisný kód vozidla) a označují model příslušného vozu. Každý výrobce si může toto označení navrhnout podle vlastní volby.


V Severní Americe je číslice 9 vyhrazena jako kontrolní číslice: zajišťuje, že chyba v přehlédnutí je odhalena jako neplatné VIN. Pro výpočet kontrolní číslice se určí hodnota každého znaku podle následující tabulky (číslice používají svou vlastní hodnotu):

A: 1 J: 1 
 
B: 2 K: 2 S: 2
C: 3 L: 3 T: 3
D: 4 M: 4 U: 4
E: 5 N: 5 V: 5
F: 6   W: 6
G: 7 P: 7 X: 7
H: 8   Y: 8
  R: 9 Z: 9

Poté se hodnota každého znaku vynásobí váhou odpovídající pozici znaku ve VIN (pochopitelně s výjimkou samotné kontrolní číslice):

1. ×8 5. ×4 10. ×9 14. ×5
2. ×7 6. ×3 11. ×8 15. ×4
3. ×6 7. ×2 12. ×7 16. ×3
4. ×5 8. ×10 13. ×6 17. ×2


Všechny součiny pro jednotlivé znaky se sečtou a výsledek se vydělí jedenácti. Zbytek po dělení tvoří kontrolní číslici, v případě, že vyjde roven 10, použije se písmeno X.


Příklad:

VIN T M B G D M 9 A _ K P 0 4 2 7 8 8
Hodnota 3 4 2 7 4 4 9 1 x 2 7 0 4 2 7 8 8
Váha 8 7 6 5 4 3 2 10 x 9 8 7 6 5 4 3 2
Součiny 24 28 12 35 16 12 18 10 x 18 56 0 24 10 28 24 16


Součet všech jednotlivých součinů je 331, zbytek po dělení čísla 331 jedenácti je 1, takže kompletní VIN je TMBGDM9A1KP042788.

Jedinečné číslo

Znaky na pozicích 10–17 se označují jako VIS (Vehicle Identifier Section) a tvoří pořadové výrobní číslo, které jednoznačně identifikuje konkrétní vozidlo. Mechanismus přidělování těchto čísel je ponechán na libovůli výrobce (např. prosté sekvenční číslování), některé znaky však často mají konkrétní význam:


Znak na 10. pozici velmi často (v Severní Americe vždy) určuje modelový rok vozu (resp. rok výroby). Znak A znamená rok 1980, B rok 1981 atd. až po Y pro rok 2000; poté jsou pro roky 2001–2009 vyhrazeny číslice 1–9, rok 2010 bude používat opět znak A, 2011 znak B atd.

KódRok   KódRok   KódRok   KódRok   KódRok   KódRok
A = 1980     L = 1990     Y = 2000     A = 2010     L = 2020     Y = 2030
B = 1981     M = 1991     1 = 2001     B = 2011     M = 2021     1 = 2031
C = 1982     N = 1992     2 = 2002     C = 2012     N = 2022     2 = 2032
D = 1983     P = 1993     3 = 2003     D = 2013     P = 2023     3 = 2033
E = 1984     R = 1994     4 = 2004     E = 2014     R = 2024     4 = 2034
F = 1985     S = 1995     5 = 2005     F = 2015     S = 2025     5 = 2035
G = 1986     T = 1996     6 = 2006     G = 2016     T = 2026     6 = 2036
H = 1987     V = 1997     7 = 2007     H = 2017     V = 2027     7 = 2037
J = 1988     W = 1998     8 = 2008     J = 2018     W = 2028     8 = 2038
K = 1989     X = 1999     9 = 2009     K = 2019     X = 2029     9 = 2039

 
Znak na 11. pozici obvykle určuje konkrétní výrobní závod v rámci výrobce. Např. u vozů Škoda znak 0 označuje závod A02 v Mladé Boleslavi, znak 2 označuje závod A4 tamtéž, znak 5 označuje továrnu v Kvasinách, znak 7 výrobní závod Vrchlabí, znak X označuje továrnu v polské Poznani.

Zbytek je zpravidla přidělován sekvenčně, v Severní Americe je povinně ryze číselný.

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/VIN

Položky označené * jsou povinné.