Co neubrzdíš, to neukecáš: brzdové systémy

Velice důležitou součástí vozidla je brzdový systém a každý asi vytuší proč: brzdy jsou na vozidle proto, aby zastavily auto. Aby brzdy fungovaly správně, je potřeba tomuto kompletnímu brzdnému systému věnovat náležitou péči.

Brzdový systém se skládá z několika komponent

začínáme brzdovým pedálem, což je pákový systém, který přenáší tlačnou sílu nohou do brzdového systému. Pod brzdovým pedálem se nachází hlavní brzdový válec. U většiny osobních vozidel je hydraulický, u nákladních vozidel je většinou pneumatický.

Brzdové systémy

Hydraulický brzdový systém v osobních autech 

Vzhledem k tomu, že se v Profidílech specializujeme na prodej náhradních dílů na osobní vozidla, budeme se bavit o hydraulickém systému. Hlavní brzdový válec má za úkol vytvořit v brzdové soustavě potřebný tlak, který je nutný pro zastavení vozidla.

Aby bylo brždění komfortní (a my jsme nemuseli na brzdový pedál vyvíjet extrémně silný tlak), je hlavní brzdový válec opatřený posilovačem. Ten bývá většinou podtlakový a je to takový velký černý hrnec, který je u hlavního brzdového válce.

Brzdový systém: jak to celé funguje?

Z hlavního brzdového válce je tlak brzdové kapaliny rozváděn brzdovým potrubím: v případě kotoučové brzdy je rozváděný k brzdovým třmenům a v případě bubnové brzdy k brzdovým válečkům.

Brzdové třmeny mají za úkol přes brzdové destičky vyvinout potřebný tlak na brzdový kotouč a tím ho zpomalit nebo úplně zastavit. To samé se děje u brzdových válečků, které přes brzdové pakny dělají to stejné s brzdovým bubnem.

Brzdové kotouče a bubny jsou již pevně spojené s koly vozidla a píšeme o tom dále.

Bezpečnost a dvouokruhové systémy

Zastavit bezpečně vozidlo je sakra důležité. Proto se brzdové systémy dělají víceokruhové (většinoudvouokruhové). Pokud by teda z nějakého důvodu došlo k poruše části brzdného systému, je v záloze ještě druhý okruh, aby bylo možné vozidlo zastavit.

Zvyšující se nároky na bezpečnost provozu sebou nesou nutnost instalace moderních systémů do aut. Dnes je úplnou samozřejmostí, že brzdové systémy jsou opatřeny antiblokovacími systémy Anti-lockBrakeSystem (ABS).

ABS je systém aktivní bezpečnosti vozidla, který zabraňuje zablokování kola při brzdění a tím ztráty adheze mezi kolem a vozovkou. Tím umožňuje zachování stability, ovladatelnosti a řiditelnosti vozidla v mezních situacích (například při prudkém brzdění). 

Aby celý brzdový systém správně fungoval, je potřeba do systému také nalít brzdovou kapalinu. K tomu slouží nádobka, která se nachází buď přímo na hlavním brzdovém válci, nebo někde v jeho blízkosti. Nádobka bývá opatřena snímačem hladiny brzdové kapaliny a v případě jejího úbytku nás auto signalizací na její úbytek upozorní.

Brzdové kotouče: měňte v páru

Brzdový kotouč je možné si představit jako kovový disk, který je připevněný ke kolu vozidla. Brzdové kotouče jsou buď plné anebo chlazené. Můžou být i děrované, popřípadě drážkované. Ty se používají pro vysoký výkon brzdového systému nebo pro sportovní účely.

Rozměr, tvar a konstrukce brzdového kotouče je striktně dána výrobcem daného vozidla. Může se na jednom modelovém roce lišit podle použité motorizace vozidla, popřípadě i podle výbavy nebo použitého systému brzd. Doporučujeme vždy měnit brzdové kotouče v páru. Jedině to zaručí správnou funkčnost.

Brzdové destičky

Brzdové destičky pomocí tření zajišťují zpomalení nebo zastavení brzdového kotouče. Toho dosáhnou tlačnou silou působící přes brzdový třmen. Čím větší tlačná síla, tím větší tření a tím větší zpomalení brzdového kotouče.

Stejně jako u brzdového kotoučeje i u destičky je tvar určený výrobcem vozidla. Brzdové destičky se prodávají v sadě vždy na celou nápravu a je jich v sadě vždy tolik, kolik jich je potřeba. Většinou tedy čtyři kusy. Někdy může sada destiček obsahovat i čidlo opotřebení.

Brzdový třmen

Brzdový třmen slouží ke správnému uchycení brzdových destiček a k zajištění správného přenosu tlačné síly na brzdovou destičku. Brzdový třmen je k vozidlu přimontován pomocí držáku brzdového třmenu, který je pevně spojen s těhlicí kola.

Aby brzdový třmen mohl správně fungovat, je uchycen k držáku tzv. jako plovoucí. Může se tedy pohybovat tak, jak se mění brzdná síla a jak dochází k opotřebení brzdových destiček. Toto zajišťují brzdové vodící čepy.

Brzdové obložení (pakny)

Brzdové pakny se používají u brzdových bubnů, kde mají stejnou funkci jako brzdové destičky u kotoučů. Tyto brzdy se používají tam, kde není potřeba tak velkého brzdného účinku. Většinou se jedná o zadní nápravy běžných vozidel nebo o ruční brzdy. K tomuto brzdovému obložení se také používají různé nastavovací elementy a pružinky, které zajišťují správnou funkčnost těchto brzd.

Brzdové bubny

Brzdový buben má stejnou funkci jako brzdový kotouč, jen provedení je jiné. Zase pomocí tření mezi bubnem a brzdovým obložením dochází ke zpomalení a poté k zastavení otáčivého pohybu brzdového bubnu (ten je spojený s autem a proto dojde ke zpomalení/zastavení).

Někdy může být brzdový buben i součástí brzdového kotouče. Je to tam, kde se jako provozní brzda používají kotouče a jako parkovací brzda používají bubny.

Ruční brzda (parkovací brzda)

Parkovací brzda slouží pro zastavení auta a pro jeho znehybnění při parkování.

Nejčastěji používaná parkovací brzda je ruční pákou mezi sedadly řidiče a spolujezdce. Většinou se přes ruční páku přenáší síla pomocí lanka k zadní brzdě, která se tím zablokuje.

Parkovací brzda u některých vozidel může být i pomocí nožní páky, mají to některá americká auta a také některá francouzská auta. Princip je ale úplně stejný.

V poslední době se taky čím dál tím více používá elektrická parkovací brzda. Ta má určité výhody a může fungovat automaticky nebo jako rozjezdový asistent.

Brzdová kapalina: starší a novější specifikace

Brzdová kapalina je vlastně hydraulická kapalina v brzdovém systému. Slouží k přenášení tlaku (vytvořeném v hlavním brzdovém válci) na brzdový třmen nebo váleček.

Specifikace brzdových kapalin

Na brzdovou kapalinu jsou kladeny veliké nároky. Tyto nároky se liší použitím brzdového systému. Staré systémy bez ABS si vystačí s brzdovou kapalinou s nižší specifikací, ale brzdové systémy využívající moderní ABS, stabilizaci a protiprokluz již musejí mít brzdovou kapalinu s vyšší specifikací.

Výběru správné brzdové kapaliny je potřeba věnovat velkou pozornost. Vždy musíme do vozidla použít specifikaci brzdové kapaliny, kterou doporučuje výrobce vozidla. Která brzdová kapalina patří do Vašeho vozidla najdete v servisní knížce nebo v návodu k vozidlu, popřípadě můžete využít některý z mazacích plánů na našem webu.

 

Více článků zde:

Rozvodové sady

Oleje a filtry: tipy

Filtry pevných částic DPF - pravda o filtrech

Potřebujete podrobnější informace k brzdovému systému Vašeho vozidla? Napište nám

Položky označené * jsou povinné.