Oleje a filtry: tipy

FILTRY: INFORMACE, ÚČEL, TIPY, VÝMĚNA

Následující filtry jsou důležité pro správný chod celého vozidla a spokojenost řidičů. Každý z nich má důležitou funkci. Posuďte sami:

Výměna oleje a filtrů - tipy pro motoristy

Kabinový filtr

Proč jsou vozy vybaveny kabinovým (pylovým) filtrem?

Jejich cílem je jednoduše větší komfort pro cestující. Kabinový filtr chrání cestující proti prachu, pylu, sazím a další řadě alergenů. Kabinový filtr, který je pravidelně měněn, přispívá k dobrému výhledu z oken. Právě zanešený filtr při některých klimatických podmínkách způsobuje zamlžování oken a může způsobovat nepříjemný pach v kabině vozidla. Pravidelná výměna kabinového filtru chrání topení, ventilační a klimatizační systém vozu.

Chrání tak jejich životnost a předchází zbytečným opravám.

Je nezbytně nutné kabinový filtr měnit každých 15000 km nebo alespoň jednou ročně.

Palivový filtr

Nachází se v systému palivového potrubí v motorovém prostoru nebo pod palivovou nádrží. Úkolem je zachytit velké částice v palivu před pronikáním do motoru. Palivo čisté na 100 % totiž neexistuje. Proto je potřeba palivo před vstříknutím do spalovací komory filtrovat. Velké částice v palivu totiž mohou poškodit chod motoru a ucpat vstřikovače. Vzhledem k tomu, že palivový filtr je jedním z klíčových prvků při ochraně motoru před cizími částicemi, je třeba ho pravidelně měnit.

Palivový filtr by se měl vyměnit jednou za rok na servisní kontrole.

Vzduchový filtr

Chrání motor před nasátím nečistot z ovzduší. Je umístěn na sání motoru. Aby byla dodávána vždy správná směs paliva i vzduchu, musí být vzduchový filtr volně průchozí. Pokud je vzduchový filtr znečištěný, neproudí přes něj dostatek vzduchu do motoru. To vede k nesprávnému spalování, zvýšení hlučnosti a spotřeby vozidla a snížení výkonu motoru. Výměna tohoto filtru však záleží na místních podmínkách. Pokud žijete v prašném prostředí, vzduchový filtr se zanese mnohem dříve.

Proto doporučujeme vyměnit (zkontrolovat) filtr jednou ročně.

Olejový filtr

Hlavní funkcí je zachytávání nečistot cirkulujícího oleje. Je umístěn na boku bloku motoru. Z olejového čerpadla proudí olej do motoru a při každé výměně prochází olejovým filtrem. Olejový filtr chrání motor tím, že zachytí velké částice v oleji a brání poškození motoru. Většina olejových filtrů se uvolňuje pomocí klíče, který obepne tělo filtru a poté je možné filtr vyšroubovat. Dnes se také využívají i olejové filtry ve formě vložky, kde se z pláště vyjme použitá vložka a nasadí nová. Olejový filtr se neustále zanáší.

Pro jeho správnou funkci je nutné měnit filtr při každé výměně oleje.

OLEJE

Motorový olej

Motorový olej je obecné souhrnné označení pro celou skupinu minerálních olejů, používaných jako maziva ve spalovacích motorech vozidel. Tyto oleje zároveň plní funkci chladiva, funkci těsnicí, čisticí a chrání před korozí. 

Podle způsobu výroby je dělíme na dvě základní skupiny, na oleje ropné a syntetické, při čemž třetí skupina, tzv. oleje polosyntetické, zahrnuje oleje vzniklé smísením olejů obou předchozích skupin a představuje jistý kompromis v poměru cena/výkon.

Z hlediska užitných vlastností lze v zásadě říci, že syntetické oleje mají vyšší tekutost za nízkých teplot, menší odparnost a jsou menším zdrojem uhlíku a síry. Syntetické oleje jsou však dražší a některé složky mají horší mazivost.

Aditiva motorových olejů

Podstatnou složkou motorových i většiny ostatních olejů jsou aditiva.Ta zlepšují vlastnosti olejových základů tak, aby oleje splnily všechny vysoké nároky moderních výkonných vozidel. Jde zejména o vysokoteplotní a vysokotlakou odolnost, stálost při styku s produkty spalování, čisticí schopnost, nízkou pěnivost a další.

Kromě aditiv, která již oleje obsahují již z rafinerií, jsou i Aditiva, která se do olejů přidávají. Nabídka zde

Kritéria pro hodnocení motorových olejů:

Hodnocení podle viskozity

Hodnocení olejů dle viskozity je poměrně jednoduché (na rozdíl od hodnocení výkonového) a slouží k němu jen stupnice SAE.

Rozlišuje se zde 12 viskozitních tříd, šest „zimních“ a šest „letních“.

Zimní třídy 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W
Letní třídy 10, 20, 30, 40, 50, 60

V současné době (na rozdíl od minulosti, kdy se používaly sezónní oleje) se prakticky výhradně používají tzv. oleje celoroční, které zaručují správnou tekutost (viskozitu) jak za provozu, tak při startu motoru v mrazu.

Příklad celoročního oleje

Příkladem viskozitního označení běžného celoročního oleje je olej 5W-40; levé číslo určuje tekutost při studeném motoru v zimě, pravé číslo udává tekutost oleje při provozní teplotě, což je důležité zejména v letních vedrech, kdy provozní teplota může být překročena; vyšší číslo nás pak informuje, že olej má větší viskozitní rezervu - jedeme-li např. do subtropického podnebí.

Příklad sezónního oleje

Příkladem viskozitního označení sezónního neboli jednostupňového oleje je SAE40. Ten je použitelný v létě, kdy má za provozu stejnou tekutost jako SAE 15W40. Za mrazu by však byl příliš hustý, takže by - v lepším případě - velmi brzdil startování, v horším případě by neprotekl mazacími kanálky.

Hodnocení podle adekvátního výkonu motoru

U "výkonového hodnocení motorového oleje" existuje řada označení takto hodnocených olejů; tento systém označování je nestejnorodý, už z toho důvodu, že různé národní instituce různých států si vymyslely vlastní označování.

Hlavní používané normy jsou:

• jakostní norma API (Americanpetroleum Institute)
• SA až SM - zážehové motory, druhé písmeno vzestupně označuje jakost
• CA až CI-4 - vznětové motory, druhé písmeno vzestupně označuje jakost
• ACEA (značení olejů evropské výkonové klasifikace)
• A1 až A5 - zážehové motory
• B1 až B5 - vznětové motory osobních a dodávkových automobilů
• E1 až E5 - vznětové motory těžkých nákladních automobilů
• MIL (americká armáda)

 

Více článků zde:

Rozvodové sady

Filtry pevných částic DPF - pravda o filtrech

Co neubrzdíš, to neukecáš: brzdové systémy

Potřebujete podrobnější informace k filtrům a oleji Vašeho vozidla? Napište nám

Položky označené * jsou povinné.